Dette skrev Knut-Jørgen Erichsen til Flyktningmarsjen i 1986.

 

Du har ikke lov til å gå der og glemme! Dette er en linje fra et av de sterkeste dikt som er skrevet i Norge - Arnulf Øverlands "Du må ikke sove". Det er forresten skrevet for nøyaktig 50 år siden - i 1936.  (anm: dette er skrevet i 1986)

 

Akkurat det med "å gå der og glemme" er nettopp det vi ikke skal den 14. september. (anm:1986)

 

Det er en del vi gjerne bør huske. Når det gjelder våre nærmeste er det noe så jordnært som fødselsdager. 

 

Som nordmenn feirer vi 17. mai som nasjonenes fødselsdag. Fordi det va da vi fikk frihet til å si og skrive hva vi ville. Det gjorde vi i 126 år. 

 

Over natten ble denne friheten tatt fra oss, men kampen mot undertrykkere og overmakt begynte ganske fort. Et viktig ledd i denne kampen var å redde gode nordmenn fra fengsler, fangeleire og det som verre var. 

 

Mange måtte rømme landet - som flyktninger. Det hadde ikke vært mulig uten en selvoppofrende innsats fra dem som fulgte flyktningene - som gikk opp flyktningrutene og trosset okkupasjonsmaktens grensevakter.

 

Vi skal være forsiktige med å overdimensjonere begrepene og sammenligne Flyktningmarsjen med 17. mai. Det er litt for sterkt. 

 

Men Flyktingmarsjen minner oss en gang i året om at vi efter fem år fikk tilbake vår verdifulle frihet - som vi siden har hatt.

 

De som står bak fortjener takk og heder, og alle vi andre kan vise vår erkjentlighet ved å delta. Vi lærer både bygda, skogen og menneskene å kjenne mens vi går en hyggelig tur - mens vi går der og ikke glemmer! 

 

Skrevet av Knut-Jørgen Erichsen. Han ble født i 1922 og var fange i Tyskland under 2.verdenskrig.  Han ble senere informasjonssjef i Ernst G. Mortensens forlag og er kjent gjennom radio og TV. Han skrev og gav ut boken "Slottsfanger" i 1985.